Skelbiamas viešas konkursas Alytaus kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti (Alytaus kolegijos Akademinės tarybos 2020 m. spalio 1 d. protokolinis sprendimas Nr. V3-53).

Tarybos rinkimai Alytaus kolegijos studentų atstovybės vyksta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu (Švietimo ir mokslo įstatymas nauja redakcija nuo 2020-09-01) Alytaus kolegijos statutu (patvirtinta LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1298, LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 945 redakcija), Alytaus kolegijos studentų atstovybės įstatais (patvirtinta studentų konferencijos posėdyje, 2019 m. lapkričio 10 d. protokolo Nr. 3), Alytaus kolegijos studentų atstovybės darbo reglamentu (Patvirtinta valdybos  posėdyje, 2020 m. gegužės 29 d. protokolu Nr. 16 redakcija)

Alytaus kolegijos studentų atstovybės rinkimų tvarkos aprašas į Alytaus kolegijos tarybos narius tvarkos aprašu (Patvirtinta valdybos posėdyje, 2020 m. spalio 13 d. protokolu Nr. 8)

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Alytaus kolegijos personalui ir studentams.

Savo kandidatūrą iškėlęs asmuo per nurodytus terminus pateikia AKSA prezidentui dokumentus:

 • Kandidato į Tarybos narius anketą (1 Aprašo priedas).
 • Motyvacinį laišką (1 Aprašo priedas).
 • Rekomendacijas (pageidautina).
 • Kandidato prašymą būti kandidatu į kolegijos tarybos narius (2 Aprašo priedas).
 • Kandidatas atsako už pateikiamos informacijos teisingumą ir tikslumą.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

 • Turintys aukštąjį išsilavinimą.
 • Turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Alytaus kolegijos tikslų atstovaujant studentus.
 • Neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose.
 • Esantys nepriekaištingos reputacijos (nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme Nr. XII-2534).

Rinkimų eiga:

 1. Dokumentų teikimo etapas ­– 2020-10-13 – 2020-10-21 17:00
 2. Susipažinimas su kandidatų dokumentais – 2020-10-22
 3. Valdybos posėdis su kandidatais – 2020-10-23  

Išsamesnės informacijos prašome teirautis (8 607) 39 962, el. paštu
prezidentas@atstovybe.lt
Dokumentus užklijuotus voke pristatyti į Studentų gatvė 17. 109 kab. prieš atnešant susiskambyti

Valdybos pirmininkė Rugilė Kilminaitė