AK SA 2022-2023 mokslo metų veikla

AK SA 2022/2023 MOKSLO METŲ VEIKLA

Rugsėjis

Rugsėjo 1 diena Rugsėjo pirmosios šventė.

Rugsėjo 5 diena AK SA pristatymas pirmakursiams per įžanginę savaitę.

Rugsėjo 10 diena Dalyvavimas Erasmus+ 35 metų eisenoje bei šventėje.

Rugsėjo 16 diena Padėkos įteikimas studentui praeitoje prezidento kadencijoje sukūrus naująjį AK SA logotipą.

Rugsėjo 21 diena Organizuotas studentų susirinkimas dėl sportinės veiklos atstovaujant kolegiją.

Rugsėjo 26 diena Neformalus būsimų AK SA narių susitikimas.

Spalis

Spalio 1 diena Naujų narių priėmimas į  AK SA.

Spalio 5 diena Mokytojų dienos šventė.

Spalio 12 diena AK SA prezidento rinkimai.

Spalio 15 diena Susitikimas su Lietuvos studentų sąjunga (LSS), naujo LSS prezidento rinkimai.

Spalio 21 diena Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) studentų forumas.

Spalio 24 diena Susitikimas su Alytaus miesto savivaldybe dėl AK SA įsitraukimo į jaunimo politiką.

Spalio 27 diena Pirmakursių krikštynos/Moliūgų stendas/Kino vakaras Helovino tematika/Naujų narių priėmimas į AK SA.

Spalio 28 diena Akademinės tarybos posėdis.

Lapkritis

Lapkričio 3 diena Susitikimas su Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas” (AVJOSAS)/Akademinės tarybos posėdis.

Lapkričio 5 diena AK SA komiteto narių ir koordinatorių paskyrimas/Pyragų dienos proga senelių lankymas “Pasitinkant senatvę” senelių namuose, šiluminiuose ir Tėviškės namuose.

Lapkričio 8 diena Studentų delegavimas į kolegijos tarybą.

Lapkričio 10 diena Diabeto dienos renginys.

Lapkričio 11 diena Alytaus kolegijos administracijai išsiųsti studentų klausimai ir Erasmus+ programos problemos.

Lapkričio 15 diena Susitikimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Alytaus skyriumi dėl bendradarbiavimo.

Lapkričio 16 diena Kolegijos tarybos nario knygos pristatymas.

Lapkričio 17 diena Studentų dienos proga nuolaidos “Kavos skvere”/Senelių lankymas Veisiejuose/Susitikimas su Tėviškės namais dėl bendradarbiavimo/Naujų narių priėmimas į AK SA. 

Lapkričio 18 diena SKVC Kineziterapijos programos vertinimas.

Lapkričio 22 diena Įteikti bilietai į kino teatrą laimėjusiems konkurse “Žiemiškiausia nuotrauka”.

Lapkričio 23 diena Maisto knygos pristatymas, įteikimas maisto technologijų programos studentams.

Lapkričio  26-27 diena LSS mokymai “Startuok”.

Lapkričio 28 diena Socialinės dimencijos konferencija.

Gruodis

Gruodžio1 diena Kraujo donorystės akcija Alytaus kolegijoje.

Gruodžio 5 diena Korupcijos renginys/Savanorių dienos renginys.

Gruodžio 6 diena Akademinės tarybos posėdis.

Gruodžio 15 diena Kalėdinis kino vakaras/Stendo puošimas/Naujai išrinktų Kolegijos tarybos narių pasirašymas.

Gruodžio 17 diena Kalėdinis LSS padėkos vakaras.

Gruodžio 20 diena Senelių lankymas “Pasitinkant senatvę” senelių namuose Kalėdų proga.

Gruodžio 21 diena AK SA gimtadienio šventė.

Sausis

Sausio 13 diena Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Sausio 21 diena Neformalus susitikimas su AK SA nariais.

Sausio 23 diena Atviro Lietuvos fondo jaunimui susitikimas/Vaikų linijos ir AVJOSAS renginys.

Sausio 27 diena Europe direct diskusija su parlamentare/Šturmas/AK SA Citadele sąskaitos uždarymas/Akademinės tarybos posėdis/Kolegijos tarybos posėdis.

Vasaris

Vasario 3 diena Susitikimas su Tėviškės namais dėl projektų.

Vasario 10 diena Susitikimas su darbo grupe dėl Vidurnakčio eitynių.

Vasario 11 diena LSS susirinkimas Kaune.

Vasario 14 diena Valentino dienos renginys/Stendas/Konkurso “Crazy love” laimėtojų apdovanojimas.

Vasario 17 diena Susitikimas su Alytaus teatro direktore dėl Vidurnakčio eitynių/Kolegijos tarybos posėdis.

Vasario 20 diena Susitikimas su AVJOSAS.

Vasario 21 diena Akademinės tarybos posėdis.

Vasario 28 diena Susitikimas dėl Vidurnakčio eitynių/Naujų narių priėmimas į AK SA. 

Kovas

Kovo 1 diena AVJOSAS Asamblėja/Naujos AK SA svetainės pristatymas.

 Kovo 2 diena Etikos komisijos posėdis.

 Kovo 3 diena Dalyvavimas diplomų įteikime, Prezidento kalba.

Kovo 8 diena Tulpių dalinimas moters dienos proga.

Kovo 11 diena Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas rotušės aikštėje.

Kovo 15 diena Akademinės tarybos posėdis.

Kovo 21 diena Dauno sindromo dienos minėjimas su skirtingomis kojinėmis.

Kovo 23 diena Austėjos Landsbergienės paskaita.

Kovo 28 diena Kino vakaras su svečiais iš užsienio.

Kovo 31 diena Susitikimas Sinagogoje dėl projekto/Kolegijos tarybos posėdis.

Balandis

Balandžio 4 diena AVJOSAS Asamblėja.

Balandžio 5 diena Akademinės tarybos posėdis.

Balandžio 7 diena Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto tarybos posėdis.

Balandžio 17 diena Kolegijos tarybos posėdis.

Balandžio 19 diena Kraujo donorystės akcija Alytaus kolegijoje.

 Balandžio 21 diena AK SA narės, kuri atliko praktiką AB ,,Swedbank” pristatymas apie kasdienį banko darbą Alytaus trečiojo amžiaus universitetui.

Balandžio 28 diena Dovanos į Portugaliją.

Gegužė

Gegužės 4 diena Iniciatyva ,,Padovanok gėlę MAMAI, iš senelių namų”/Akademinės tarybos posėdis.

Gegužės 5 diena Atvira durų diena Alytaus kolegijoje.

Gegužės 9 diena SKVC Verslo vadybos programos vertinimas.

Gegužės 16-22 diena Dzūkijos regiono mokinių vaizdo darbų konkurso “Europa mano mokykloje” vertinimo komisijos darbas.

Gegužės 25 diena Dzūkijos regiono mokinių vaizdo darbų konkurso “Europa mano mokykloje” apdovanojimų renginys.

Gegužės 26 diena Naktis mokykloje Putinų gimnazijoje, studijų programų pristatymas.

Gegužės 30 diena Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto tarybos posėdis.

Gegužės 31 diena Alytaus kolegijos tarybos narės įsipareigojimo pasirašymas.

Birželis

Birželio 7 diena Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupės posėdis.

Birželio 9 diena Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

Birželio 23 diena Dalyvavimas diplomų įteikime, prezidento kalba/Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupės posėdis.

Birželio 27 diena Akademinės tarybos posėdis.

Birželio 28 diena Informacinė sklaida dėl studijų Alytaus kolegijoje.

Birželio 29 diena Kolegijos tarybos posėdis.

Liepa

Liepos 23 diena Neformalus susitikimas su AK SA nariais.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 3-4 diena Dalyvavimas pirmakursių sutarčių pasirašyme.

Rugpjūčio 17-18 diena Dalyvavimas pirmakursių sutarčių pasirašyme.

Rugpjūčio 25-27 diena LSS Asamblėja.

Rugpjūčio 26 diena Diskusijų festivalis “Būtent!”

Rugpjūčio 28 diena Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

Rugpjūčio 29-30 diena Dalyvavimas pirmakursių sutarčių pasirašyme.

AK SA 2022-2023 mokslo metų veikla
Į viršų