Eilinė – ataskaitinė rinkiminė konferencija Rugpjūčio 18 d.

Rugpjūčio 18 dieną, 19:00 val. Nuotoliniu būdu “Teams” platformoje vyks eilinė – ataskaitinė rinkiminė konferencija, kurios metu bus renkamas naujas AK SA prezidentas ir vyks AK SA valdybos komisijos rinkimai.

Seniūnų dalyvavimas BŪTINAS. Jeigu dalyvauti negalite, prašome nedelsiant deleguoti kitą studentą (nebūtinai iš Jūsų grupės) Jums atstovauti, tai galite padaryti naudojantis Delegavimo rašto šablonu (prisegame pavyzdį ir šabloną).

Delegatas iki nuotolinės konferencijos datos turės atsiųsti delegavimo raštą į prezidento paštą kurį pasirašė deleguojamos grupės Seniūnas. Prezidento paštas (prezidentas@atstovybe.lt)

Prašome apie dalyvavimą pranešti kuo skubiau!

Pagal, AK SA įstatų punktą 37. Prezidentą, vienerių metų kadencijai, renka Konferencija Įstatų numatyta tvarka. Prezidentu gali būti kiekvienas Tikrasis narys, išskyrus Revizijos komisijos narį. Tas pats asmuo negali būti prezidentu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;

Todėl kandidatuoti galite parašę paštu prezidentas@atstovybe.lt :

1.1 Gyvenimo aprašymą (CV)
1.2 Motyvacinį laišką
1.3 Veiklos planą (Kadencijos laikotarpiui)
1.4 Ne mažiau kaip dviejų narių rekomendacijas:
1.4.1 Alytaus Kolegijos studento rekomendacija
1.4.2 Kitų studentų atstovybių rekomendacijos

Pagal, AK SA įstatų punktą 48. Valdybą sudaro 7 nariai (skaičius gali būti keičiamas Konferencijos sprendimu) į kurią įeina: Prezidentas ir Konferencijos metu išrinkti asmenys;

Todėl kandidatuoti galite parašę paštu prezidentas@atstovybe.lt :
1.1 Gyvenimo aprašyma (CV)
1.2 Motyvacinį laišką

Konferencijos nauja darbotvarkė 2020-07-18