Valstybės remiamos paskolos

3. VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS.

3.1. Iki kada galiu pateikti prašymą paskolai gauti?
Prašymai paskolai gauti priimami iki rugsėjo 30 d.
3.2. Kaip ir kada sužinosiu, kad man skirta paskola?
Sužinoti, ar Jums skirta paskola, galėsite prisijungę prie savo anketos po Studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo.  Numatoma, kad šis sąrašas bus paskelbtas spalio 14 d.
3.3. Ar galiu gauti paskolą jei studijuoju užsienyje?
Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).
3.4. Iki kada ir kokius dokumentus reikia pristatyti jeigu esu socialiai remtinas?
Neįgalumo, darbingumo lygio, globos ir rūpybos ar našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus į Fondą reikia pristatyti ikirugsėjo 30 d. 17 val. Dokumentų, įrodančių, kad Jūsų šeima gauna socialinę pašalpą, Fondui pristatyti nereikia – šią informaciją gauname tiesiogiai iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos.
3.5. Kokiam laikotarpiui galiu prašyti paskolos?
Visos paskolos teikiamos metams. Jeigu galvojate, kad ir pavasario semestre Jums prireiks paskolos, būtinai įrašykite metinę studijų kainą – pavasario semestre paskolos studijų kainai sumokėti nebebus teikiamos.
3.6. Ar galiu užpildyti paraišką nesinaudojant elektronine bankininkyste?
Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalite naudotis elektroninės bankininkystės sistema, prašymus pateikti galėsite atvykę į Fondą Goštauto g. 12-407, Vilnius. Su savimi būtina turėti asmens dokumentą ir, jei reikalinga, socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus.
3.7.Ar imant paskolą gyvenimo išlaidoms padengti palūkanas kas mėnesį reikės mokėti nuo mėnesio išmokos ar nuo visos jau išmokėtos sumos?
Palūkanas mokėsite nuo išmokėtos ir negrąžintos sumos. Dėl palūkanų sumos jus informuos bankas, su kuriuo pasirašysite sutartį.
3.8. Ką daryti, kai sužinau, jog man garantuojama valstybės remiama paskola?
Per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sarašo paskelbimo reikia kreiptis į vieną iš fondo nurodytų kredito įstaigų dėl sutarties sudarymo. Su savimi studentas privalo turėti asmens dokumentą (pasas arba tapatybės kortelė).
3.9. Kada gausiu pinigus?
Pirmoji paskolos dalis yra išmokama per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Paskola gyvenimo išlaidoms bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) studijas pervedama į studento asmeninę sąskaitą. Paskola studijų kainai pervedama tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą.
3.10. Ar pavasario semestre bankas automatiškai aukštajai mokyklai perveda antrąją paskolos studijų kainai dalį?
Ne. Studento ir banko kredito sutartyje yra nurodyta, jog studentas privalo pateikti bankui prašymą. Prašymai turi būti pateikiami studento ir banko sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
3.11. Kokiuose bankuose galiu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį?
Valstybės remiamos paskolos sutartį galite sudaryti bet kuriame iš nurodytų bankų, nepriklausomai nuo to, per kurį banką autorizavotės teikdami prašymą-anketą ar kuriame banke praėjusiais metais sudarėte sutartį. Šiais metais valstybės remiamas paskolas teikia: DnB NORD bankas, Nordea ir Swedbank.