Valstybės paskolos

2. VALSTYBĖS PASKOLOS
2.1. Kada ir kur vyks valstybės paskolos sutarčių pasirašymas?
Valstybės sutarčių pasirašymo grafiką rasite čia.
2.2. Kaip ir kada sužinosiu, kad man skirta paskola?
Nuo spalio 14 d. gavusių paskolas sąrašai bus paskelbti Fondo interneto svetainėje, o tikslius duomenis apie savo paskolas sužinosite prisijungę prie savo anketų.
2.3. Kada turiu pradėti grąžinti paskolą?
Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar jų nutraukimo. Pirminis paskolos grąžinimo grafikas sudaromas vadovaujantis paskolos suteikimo metu pateiktais dokumentais apie numatomą studijų baigimo datą. Paskolos gavėjas sustabdęs, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą. Jei studijos baigiamos vėliau, tęsiamos aukštesnėje pakopoje, taip pat esant kitoms paskolos sutarties 6.1. ir 6.2. punktuose išvardintoms aplinkybėms, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas. Norėdamas tai padaryti, paskolos gavėjas privalo raštu kreiptis į Fondą pateikdamas laisvos formos prašymą bei 6.1. ir 6.2. punktuose išvardintas aplinkybes patvirtinančius dokumentus ar notariškai patvirtintas jų kopijas.
Grąžinančių valstybės paskolas dėmesiui – Atmintinė
2.4.Ar galiu grąžinti visą paskolą iš karto?
Taip. Jei pagal grafiką, paskolos grąžinimo terminas dar neprasidėjęs (t.y. dar neatėjusi nurodyto ketvirčio pirmojo mėnesio 1-oji diena), turite grąžinti tik pasiskolintą sumą (be palūkanų). Jei paskolos grąžinimo terminas jau prasidėjęs, galutinio atsiskaitymo atveju palūkanos būtų perskaičiuojamos iki mokėjimo dienos. Todėl reikėtų susisiekti su Fondo darbuotojais ir pasitikslinti atsiskaitymo sumą.
2.5. Ar galiu sumokėti daugiau nei nurodyta paskolos grąžinimo grafike?
Ketvirtines įmokas reikia mokėti kiekvieną ketvirtį, t.y. nuo nurodyto ketvirčio pirmo mėn. 1-os dienos iki ketvirčio trečio mėn. 10-os dienos. Sudėti ketvirtinių įmokų ir mokėti už kelis ketvirčius negalima, kadangi sutartyje numatytas paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti dalį paskolos ir mokėti palūkanas kas ketvirtį. Tačiau sutartyje taip pat numatyta paskolos gavėjo teisė grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau numatyto termino. Vadinasi, jei kurį nors ketvirtį sumokėtumėte daugiau nei numatyta grafike, įmoka būtų paskirstoma tokia tvarka: delspinigiams (jei yra), palūkanoms (jei yra), o likusi suma būtų užskaityta paskolos padengimui. Vėlesnių ketvirčių įmokos būtų perskaičiuojamos (kadangi Fondas įsipareigoja palūkanas skaičiuoti nuo likusios negrąžintos paskolos dalies) – sumažėtų privaloma grąžinti paskolos dalis ir palūkanos.