Socialinės stipendijos

4. SOCIALINĖS STIPENDIJOS.

4.1.  Kas gali gauti socialinę stipendiją?
Socialines stipendijas gali gauti Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus studentus (toliau – studentai), atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
4.2. Kokio dydžio yra socialinė stipendija?
Socialinė stipendija yra 3 BSI dydžiai, t.y. 390 Lt, per mėnesį.
4.3. Kokių dokumentų reikia, norint gauti socialinę stipendiją?

Studentas į savo aukštąją mokyklą pristato:

  • Užpildytą ir pasirašytą Valstybinio studijų fondo direktoriaus  patvirtintos formos prašymą socialinei stipendijai gauti
  • Dokumentą, įrodantį, jog studentas atitinka bent vieną iš socialinių kriterijų
  • Asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą.
4.4. Kur reikia kreiptis norint gauti socialinę stipendiją?

Į savo aukštąją mokyklą. (Prašymų socialinei stipendijai gauti lauksime iki 2011 m. vasario 6 d. Karjeros ir ryšių su visuomene centre, 213 kabinetas, Merkinės g. 2B, Alytus.)

4.5. Kokiu būdu bus išmokomos socialinės stipendijos?
Suteiktą socialinę stipendiją Fondas perveda į aukštosios mokyklos pateiktame studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąraše nurodytą studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki to mėnesio 27 dienos. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos.
4.6. Jeigu negavau elektroninio laiško, ar tai reiškia, kad socialinė stipendija man neskirta?
Elektroniniai laiškai buvo išsiųsi visiems savo elektroninio pašto adresus nurodžiusiems studentams. Jeigu negavote laiško, gali būti, kad pildydami paraišką užmiršote nurodyti savo elektroninio pašto adresą, jį nurodėte klaidingai, arba klaida įsivėlė sudarant sąrašus aukštojoje mokykloje. Socialinės stipendijos buvo skirtos visiems aukštųjų mokyklų įtrauktiems į sąrašus studentams.
 
4.7. Jei man buvo skirta socialinė stipendija, ar reikia pristatyti tai patvirtinančią pažymą Socialinės paramos skyriui?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2008, Nr. 74-2861) 15 straipsnio 1 dalies 11 punktu socialinė stipendija nėra įskaičiuojama į šeimos arba vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas, todėl vertindami šeimos pajamas Socialinės paramos skyriai neturėtų reikalauti su piniginės socialinės paramos skyrimu nesusijusių dokumentų pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo apie tai Socialinės paramos skyrius 2010 birželio 14 d. raštu.