Apie mus

Alytaus kolegijos studentų atstovybė

Alytaus kolegijos studentų atstovybė – tai savarankiška, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri savo veiklą pradėjo 2001 metais gruodžio 20 dieną ir iki šiol ją aktyviai vykdo Alytaus mieste.

Pagrindinis AK SA tikslas

Studentų atstovavimas ir studentų teisių gynimas vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

AK SA aktyviai dalyvauja kolegijos valdyme ir visuomeniniame gyvenime, teikdami siūlymus ir patarimus mokymo procesui gerinti. Organizuoja sociologines studentų ir dėstytojų apklausas, kurių pagalba sužino jų lūkesčius ir juos apibendrinus teikia siūlymus studijų proceso gerinimui. Be pramoginių renginių studentų atstovybė organizuoja įvairius konkursus, seminarus, konferencijas bei diskusijas su verslo ir politikos atstovais.

Mūsų misija

Tikslingai veikianti ir visų Alytaus kolegijos studentų interesams atstovaujanti ir juos jungianti organizacija, sprendžianti jiems aktualius klausimus, inicijuojanti pokyčius ir užtikrinanti turiningą studentų laisvalaikio praleidimą

Mūsų vizija 

Pilietiška ir aktyvi Alytaus kolegijos bendruomenė, siekianti aukštojo mokslo kokybės ir skatinanti bendruomeniškumą Alytuje ir už jo ribų. 

Mūsų šūkis

Studijuokime ir studentaukime kartu!

Į viršų