AK Studentų atstovybė

Esame savarankiška, nepolitinė, ne pelno siekianti, visų Alytaus kolegijos studentų interesams atstovaujanti organizacija, jau 17 metų aktyviai vykdanti studentišką veiklą Alytaus mieste.