Pagrindinis

Alytaus kolegijos studentų atstovybė

Savarankiška, nepolitinė, ne pelno siekianti, visų Alytaus kolegijos studentų interesams atstovaujanti ir juos jungianti organizacija. Alytaus kolegijos studentų atstovybė savo veiklą pradėjo 2001 gruodžio 20 d. ir iki šiol ją aktyviai vykdo Alytaus mieste jau 21 metus. 

Pagrindinis AK SA tikslas

Studentų atstovavimas ir studentų teisių gynimas vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

AK SA aktyviai dalyvauja kolegijos valdyme ir visuomeniniame gyvenime, teikdami siūlymus ir patarimus mokymo procesui gerinti. Organizuoja sociologines studentų ir dėstytojų apklausas, kurių pagalba sužino jų lūkesčius ir juos apibendrinus teikia siūlymus studijų proceso gerinimui. Be pramoginių renginių studentų atstovybė organizuoja įvairius konkursus, seminarus, konferencijas bei diskusijas su verslo ir politikos atstovais.

Į viršų