Pagrindinis


League of Legends turnyras

Vidurkio skaičiuoklė

Sesijos rezultatams apskaičiuoti siūlome naudotis skaičiuokle Vidurkio Skaiciuokle
P.S. Įveskite savo sesijos rezultatus bei kreditų skaičių, nereikalingus pažymius tiesiog ištrinkite.

Studijų Kaina

METINĖS STUDIJŲ KAINOS STUDENTAMS, PRIIMAMIEMS Į KOLEGIJĄ 2018 METAIS Kaina gali keistis Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus teisės aktus, keičiančius dabartinę studijų finansavimo tvarką.

Gynimai

ALYTAUS KOLEGIJOS
STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZACIJOSE ORGANIZAVIMO, JŲ ATASKAITŲ
RENGIMO, PATEIKIMO, GYNIMO IR VERTINIMO TVARKA

Erasmus+

Galimybė nuvykti į užsienio šalį dirbti, studijuoti, praktikai.

Paskutiniai įrašai

Alytaus kolegijos studentų atstovybė

Savarankiška, nepolitinė, ne pelno siekianti, visų Alytaus kolegijos studentų interesams atstovaujanti organizacija.
Vienintelė organizacija jau 16-tus metus aktyviai vykdanti studentišką veiklą Alytaus mieste.
Alytaus kolegijos studentų atstovybė savo veiklą pradėjo 2001 gruodžio 20 d.

PAGRINDINIS AK SA TIKSLAS

Studentų atstovavimas ir studentų teisių gynimas vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

AK SA aktyviai dalyvauja kolegijos valdyme ir visuomeniniame gyvenime, teikdami siūlymus ir patarimus mokymo procesui gerinti.
Organizuoja sociologines studentų ir dėstytojų apklausas, kurių pagalba sužino jų lūkesčius ir juos apibendrinus teikia siūlymus studijų proceso gerinimui. Be pramoginių renginių studentų atstovybė organizuoja įvairius konkursus, seminarus, konferencijas bei diskusijas su verslo ir politikos atstovais.