Esu Aurimas Žvirblys, Informacinių sistemų ir technologijų trečio kurso studentas. Alytaus kolegijos studentų atstovybėje esu jau trečius metus. Mano asmeninis tikslas buvo ir bus daryti pokyčius naudingus studentams. Tai jau esu padaręs tiek per savo atstovavimo laikotarpį atstovybėje ir per šį laikinai einančio prezidento pareigų laikotarpį. Užimdamas šias pareigas sukaupiau daug žinių, kurias jau pritaikau veikloje. Būdamas prezidentu stengsiuosi atsižvelgti į didesnes problemas, kurios prisidėtų prie visos Alytaus kolegijos bendruomenės akademinės aplinkos tobulėjimo.