Prasideda rinkimai į Alytaus kolegijos Tarybą!

Tarybos rinkimai Alytaus kolegijoje vyksta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu,  Alytaus kolegijos statutu, Alytaus kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu.

Alytaus kolegijos studentų atstovybė kviečia kandidatuoti į Kolegijos Tarybos nario vietą ir atstovauti studentų ir absolventų interesus viename svarbiausių Kolegijos valdymo organų.

Kandidatus registruoja Alytaus kolegijos studentų atstovybės administratorius, gavęs raštišką jų užpildytą anketą.  Į šios kvotos vieną vietą kandidatuojantys nariai renkami Kolegijos studentų atstovybės bendru nutarimu

KANDIDATO Į ALYTAUS KOLEGIJOS TARYBOS NARIUS DUOMENŲ ANKETA Dėl daugiau informacijos: Andrius Dubikovas 86 75 99865, prezidentas@atstovybe.lt