Apie Mus

PAGRINDINIS AKSA TIKSLAS

Studentų atstovavimas ir studentų teisių gynimas vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje
AK SA aktyviai dalyvauja kolegijos valdyme ir visuomeniniame gyvenime, teikdami siūlymus ir patarimus mokymo procesui gerinti.
Organizuoja sociologines studentų ir dėstytojų apklausas, kurių pagalba sužino jų lūkesčius ir juos apibendrinus teikia siūlymus studijų proceso gerinimui. Be pramoginių renginių studentų atstovybė organizuoja įvairius konkursus, seminarus, konferencijas bei diskusijas su verslo ir politikos atstovais.